Posted in: no-related

Updated: 22 July, 2023
Created: 12 November, 2012
By:Adalbert
Category: Wywiady

Dave Sychy opowie nam o planach na przyszłość związanych z RSM jak i ze swą solową twórczością, oraz o różnicach między polskim a rosyjskim rynkiem dark independent. Zapraszam. ...w Moskwie (bo tam mieszkałem), cały czas coś się ...